Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: CAD-CAM u tekstilno mehaničkoj tehnolog.

Nositelj:
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 2+2 - VII. semestar
1+1 - VIII. semestar
Program: Osnove oblikovanja i definiranja tekstilnih višebojnih uzornica računalom. Ručno oblikovanje uzornice i njeno unošenje u računalo skeniranjem ili videotehnikom. Prilagođavanje dimenzija višebojne uzornice gustoći tkanine ili pletiva te veličini i vrsti zjevotvornog ili plet. sustava. Računalska simulacija tkanja i pletenja lica tkanine na temelju pletiva višebojnih uzornica na osnovi sklada veza i boja za listovnu i žakardsku tehniku za 2 i višesustavne vezove te kulirna i osnovina pletiva. Bojno dotjerivanje grafičkog zapisa u više verzija te iscrtavanje na papir radi animacije. Vezna razrada bojne uzornice na temelju prethodne računalske simulacije i odabranih vezova po efektima uz odgovarajuće definiranje svih tehnoloških elemenata vezne patrone. Naknadno računalsko dotjerivanje vezne uzornice radi oblikovanja kontura i oštrog provezivanja te oklanjanje neprovezivanja niti. Pretvaranje vezne patrone u odgovarajući kodirani zapis za elektronički vođene strojeve ili u zapis kojeg može automatski iščitavati stroj za bušenje papirnatih kartica.
Literatura: Corel Draw 5.0Deluxe Paint
V. Orešković: Automati i računala u službi tkalaštva. Zbornik referata savjetovanja Primjena automatizacije u tekstilnoj i odjevnoj industriji, SITTH Zagreb 1988. s. 189 do 224
V. Orešković: Računalsko uzorkovanje, patroniranje i bušenje žakardskih karata. Zbornik ref. savj. SITTH i ITO 1991 - Tekstilna vlakna i suvremeni procesi - s. 125 do 133
V. Orešković: Računalska obrada žakardskih uzornica neograničenih jedinica ponavljanja. Časopis Tekstil, Zagreb, 1/1995
Odabrani članci iz tekstilnih i računalskih časopisa.
B. Kondres: Corel Draw za dizajnere, Znak 1994.; Zagreb
D. McClelland: Crtanje na računalu - vodič za neumjetnike, Znak 1994.; Zgb
V. Orešković, J. Hađina: Vezovi i konstrukcija tkanina listovnog tkanja, Univerzitet "Đuro Pucar Stari" Banja Luka, VTŠ Bihać, 1982.