Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
 Vijesti > kolegij: Strojevi i uređaji u odjevnoj tehnologiji I
 Info > kolegij: Strojevi i uređaji u odjevnoj tehnologiji I
 
Nositelj: Ph. D. Gojko Nikolić, Distinguished Professor
Studij: stručni studij
Smjer: odjevna tehnologija
Satnica: 1+2 - III. semestar
1+1 - IV. semestar
Program: Opće poznavanje odjevnih strojeva. Strojevi za kontrolu i stabilizaciju materijala. Strojevi za polaganje i iskrojavanje krojnih naslaga. Tipovi i načela formiranja osnovnih strojnih uboda. Načelo rada osnovnih mehanizama šivaćeg stroja. Kinematske sheme šivaćih strojeva radnog i cik – cak zrnčanog uboda, lančanog i rubnog uboda. Načelo rada šivaćih automata. Tipovi elektromotornih pogona šivaćih strojeva. Načela rada i osnovne značajke strojeva za glačanje i frontalno fiksiranje. Sustavi unutrašnjeg transporta, pripadni elementi i upravljanje.
Uvod u upravljanje odjevnim strojevima. Osnove pneumatskog, elektropneumatskog i elektroničkog upravljanja. Izvršni, upravljački i signalni elementi upravljačkih shema i instalacija. Osnovna načela upravljanja, pripadne upravljačke sheme i dijagrami. Primjeri upravljanja u odjevnoj tehnologiji.

Sadržaj vježbi (auditorne i laboratorijske, broj studenata u grupi: 10):
Auditorne: Rješenje primjera iz kinematskih shema osnovnih tipova zglobno-polužnih mehanizama. Primjeri gibanja motornog i četverozglobnog mehanizma. Kinematika crtala s dva motora i beskrajnim remenom. Upoznavanje s dijelovima sklopova i mehanizama šivaćih strojeva.
Laboratorijske: Izrada jednostavnijih shema upravljanja. Spajanje pneumatskih i elektropneumatskih elemenata na didaktičke ploče i njihovo puštanje u rad. Analiza rada i upoznavanje s elementima automatizacije.
Način provjere znanja: pismeni i usmeni ispit
Potencijalni nastavnici: predavanja: red. prof. dr.sc. G. Nikolić, vježbe: red. prof. dr.sc. G. Nikolić (Zagreb)
Literatura: Nikolić G.: Mehanizmi odjevnih strojeva, Zrinski, TTF, Čakovec 2000.
Nikolić G., Šomođi Ž.: Zbirka zadataka iz mehanizama i automatizacije strojeva u odjevnoj tehnologiji, Zrinski, Čakovec 1999.
Nikolić G.: Pneumatika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb 2002.
Nikolić G.: Osnove automatizacije strojeva za proizvodnju odjeće, TTF-Zrinski, Čakovec 2001.
Muftić O., Drača : Osnove teorije mehanizama, Zagreb
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info