Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
 Vijesti > kolegij: Strojevi i uređaji u odjevnoj tehnologiji II
 Info > kolegij: Strojevi i uređaji u odjevnoj tehnologiji II
 
Nositelj: Ph. D. Gojko Nikolić, Distinguished Professor
Studij: stručni studij
Smjer: odjevna tehnologija, modul: tehnološki
Satnica: 1+2 - IV. semestar
Program: Uvod u automatizaciju odjevnih strojeva. Definicija automatizacije i njena podjela. Sustavi kodiranja i prekodiranja. Matematičko i inženjersko modeliranje sustava upravljanja. Metode rješavanja shema upravljanja (VDMA, kaskadna, koračna). Složeniji sustavi upravljanja na strojevima za proizvodnju odjeće. Upravljanje strojevima i uređajima u odjevnoj tehnologiji pomoću PLC-ova (LOGO, SIMATIC, FPC 405, IPC i sl.). Izrada lista instrukcija, kontaktnog plana i funkcijskog plana za konkretne primjere strojeva iz odjevne tehnologije. Davači signala i senzori na strojevima za proizvodnju odjeće. Pravci razvoja automatizacije (neizrazita logika, neuronske mreže, mehatronika i sl.).

Sadržaj vježbi (auditorne i laboratorijske, broj studenata u grupi: 10):
Auditorne: Rješenje primjera upravljanja strojeva i uređaja za proizvodnju odjeće. Koriste se matematičke i inženjerske metode rješavanja. Rješenja se izvode s različitim izvršnim i upravljačkim elementima (pneumatskim, elektropneumatskim, elektroničkim).
Laboratorijske: Izrada jednostavnijih shema upravljanja korištenjem PLC- LOGO. Izrada programa i shema na računalu te spajanje PLC-a LOGO s elektropneumatskim i pneumatskim elemenata na didaktičkoj ploči i njihovo puštanje u rad. Analiza rada i upoznavanje s mogućim greškama.
Način provjere znanja: pismeni i usmeni ispit
Potencijalni nastavnici: predavanja: red. prof. dr.sc. G. Nikolić, vježbe: red. prof. dr.sc. G. Nikolić (Zagreb)
Literatura: Nikolić G.: Osnove automatizacije strojeva za proizvodnju odjeće, Zrinski, TTF, Čakovec 2001.
Anonimus: LOGO! manual (Edition 3), Siemens 1996.
Nikolić G.: Upravljanje, II. izdanje, Školska knjiga, Zagreb 2003.
Holder M. i dr.: Der Industrie-PC in der Automatisierungstechnik, Hüthing Verlag, Heilderberg 1999.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info