Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Strojevi i uređaji u odjevnoj tehnologiji II

 Vijesti > kolegij: Strojevi i uređaji u odjevnoj tehnologiji II
 Info > kolegij: Strojevi i uređaji u odjevnoj tehnologiji II
 
Nositelj: dr. sc. Gojko Nikolić, posebno istaknuti profesor
Studij: stručni studij
Smjer: odjevna tehnologija, modul: tehnološki
Satnica: 1+2 - IV. semestar
Program: Uvod u automatizaciju odjevnih strojeva. Definicija automatizacije i njena podjela. Sustavi kodiranja i prekodiranja. Matematičko i inženjersko modeliranje sustava upravljanja. Metode rješavanja shema upravljanja (VDMA, kaskadna, koračna). Složeniji sustavi upravljanja na strojevima za proizvodnju odjeće. Upravljanje strojevima i uređajima u odjevnoj tehnologiji pomoću PLC-ova (LOGO, SIMATIC, FPC 405, IPC i sl.). Izrada lista instrukcija, kontaktnog plana i funkcijskog plana za konkretne primjere strojeva iz odjevne tehnologije. Davači signala i senzori na strojevima za proizvodnju odjeće. Pravci razvoja automatizacije (neizrazita logika, neuronske mreže, mehatronika i sl.).

Sadržaj vježbi (auditorne i laboratorijske, broj studenata u grupi: 10):
Auditorne: Rješenje primjera upravljanja strojeva i uređaja za proizvodnju odjeće. Koriste se matematičke i inženjerske metode rješavanja. Rješenja se izvode s različitim izvršnim i upravljačkim elementima (pneumatskim, elektropneumatskim, elektroničkim).
Laboratorijske: Izrada jednostavnijih shema upravljanja korištenjem PLC- LOGO. Izrada programa i shema na računalu te spajanje PLC-a LOGO s elektropneumatskim i pneumatskim elemenata na didaktičkoj ploči i njihovo puštanje u rad. Analiza rada i upoznavanje s mogućim greškama.
Način provjere znanja: pismeni i usmeni ispit
Potencijalni nastavnici: predavanja: red. prof. dr.sc. G. Nikolić, vježbe: red. prof. dr.sc. G. Nikolić (Zagreb)
Literatura: Nikolić G.: Osnove automatizacije strojeva za proizvodnju odjeće, Zrinski, TTF, Čakovec 2001.
Anonimus: LOGO! manual (Edition 3), Siemens 1996.
Nikolić G.: Upravljanje, II. izdanje, Školska knjiga, Zagreb 2003.
Holder M. i dr.: Der Industrie-PC in der Automatisierungstechnik, Hüthing Verlag, Heilderberg 1999.