Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Automatizacija u proizvodnji obuće

 Info > kolegij: Automatizacija u proizvodnji obuće
 
Nositelj: dr. sc. Gojko Nikolić, posebno istaknuti profesor
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
Satnica: 2+2 - IV. semestar
Program: Sadržaj predmeta:
Osnove automatizacije. Upravljanje i regulaija. Algebra logike i minimizacija. Pneumatski i elektropneumatski elementi i njihovi upravljački sustavi. Senzori. Upravljanje pomoću PLC-a. Hidraulički sustavi. Roboti i manipulatori. Organizacija i vođenje proizvodnje računalom.

Sadržaj vježbi (auditorne i laboratorijske, broj studenata u grupi: 10):
Izrada pneumatskih i elektropneumatskih shema upravljanja za konkretne primjere iz prakse. Izrada programa za upravljanje pomoću PLC-a za iste primjere. Izrada jednostavnih hidrauličkih shema. Upravljanje manipulatorom i robotom.
Literatura: N. Majdančić: Upravljanje proizvodnjom, ISOT, Zagreb 1988.
G. Nikolić: Osnove automatizacije strojeva za proizvodnju odjeće, TTF & Zrinski Čakovec, 2001.
G. Nikolić: Pneumatika (II izdanje), Školske novine, Zagreb, 1997.
G. Nikolić, J. Novaković: Hidraulika (III izdanje), Školske novine, Zagreb 1998.
T. Šurina, M. Crneković: Industrijski roboti, Školska knjiga, Zagreb 1990.