Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Fizika

Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
odjevna tehnologija
tekstilno-kemijska tehnologija
tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 3+2 - I. semestar
Program: UVOD: Mikrofizika i makrofizika; skalari i vektori; jedinice i sustavi jedinica fizikalnih veličina; mjerenja i obrada rezultata mjerenja.
GIBANJE I TOPLINA: Gibanje čestice i valno gibanje; inercijski sustavi i relativistički učinci; zakoni očuvanja količine gibanja i energije; toplinsko gibanje; tlak i temperatura: toplinski procesi.
FIZIKALNA POLJA I STRUKTURA TVARI: Nepromjenjiva polja: gravitacijsko. električko i magnetsko; jakost polja i potencijal polja: promjenjiva električka i magnetska polja; elektromagnetska indukcija: elektromagnetski val; elektromagnetska emisija i apsorpcija; spektar elektromagnetskog zračenja; ponašanje vala na granici faza - refrakcije i refleksija; atomska i molekulska struktura; faze i agregatna stanja; elastična i plastična deformacija.
Literatura: P. Kulišić: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
P. Kulišić, V. Lopac: Elektromagnetske pojave i struktura tvari, Školska knjiga, Zagreb, 1991.