Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Poznavanje tekstilnih materijala

Nositelj: dr. sc. Emira Pezelj, vanjski suradnik (prof.)
Studij: stručni studij
Smjer: odjevna tehnologija
tekstilno-kemijska tehnologija
tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 1+1 - I. semestar
Program: Vrste vlakana prem proizvodnim i preradbenim oblicima, karakteristike, prepoznatljivost, namjena
Vrste predenih i filamentnih pređa, karakteristike i prepoznatljivost, način označavanja na temleju osnovnih
karakteristika.
Osnovne vrste plošnih proizvoda: tkanine, pletiva, čipke, pozameterija, netkane tekstilije - osnovne zančajke
i prepoznatljivost. Sirove i dorađene plošne tekstilije. Nazivi, karakteristike i namjena različitih vrsta tkanina i
pletiva.