Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnologija tkanja

Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 2+2 - III. semestar
1+3 - IV. semestar
Program: Konstruktivni elementi tkanine,
Analiza i izrada tehničko-tehnološke dokumentacije,
Tkalačka priprema osnove i potke,
Analiza napetosti i odmatanja osnove,
Uredjaji u funkciji odmatanja i regulacije napetosti osnove,
Povećanje i namatanje tkanine,
Tvorba i geometrijske dimenzije zijeva,
Uredjaji i pripadajući programi za tvorbu zijeva,
Tehnologija unošenja potke,
Izračuni učinkovitosti stroja,
Potupci izrade rubova tkanine,
Uzorkovanje tkanine potkom,
Kontrola neprekinutosti osnove i potke,
Pregled, mjerenje i čišćenje tkanine,
Postupci za osiguranje kakvoće tkanine,
Analiza klimatskih uvjeta i transportnih sredstava.
Literatura: V. Orešković, J. Hadjina: Vezovi i konstrukcije tkanina listovnog tkanja, 1982.
Tekstilni priručnik, Maribor, 1987.
D. Jakšić: Tehnologija tkanja, Ljubljana, 1980.
D. Jakšić: Projektiranje in konstrukcija tekstilija, Ljubljana, 1988.