Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Anatomska građa i funkcija noge

Nositelj: dr. sc. Predrag Keros
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
Satnica: 2+0 - I. semestar
Program: Temeljni pojmovi o građi i funkciji pojedinih dijelova ljudskog organizma: stanica, tkivo, organi i organski sustavi. Oblik i anatomska građa normalne noge: kosti, sveze i zglobovi, mišići, krvne žile, živci i koža. Statička i dinamička funkcija noge. Filogenski i ontogenski razvoj stopala. Medicinski zahtjevi za fiziološku obuću. Specifičnosti dječje obuće. Izabrana poglavlja iz patologije stopala. Temeljni pojmovi u ortopedskoj obući i ortopedskim pomagalima u industrijskoj obući.
Literatura: P.Keros i sur.: Funkcionalna anatomija sustava za kretanje, Medicinska naklada, Zagreb, 1968.
I.I.Rustowski i sur.: Ortopedija, Medicinska naklada, Zagreb, 1970.