Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Vera Kovačević
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
Satnica: 2+2 - I. semestar
1+1 - II. semestar
Program: Sadržaj predmeta:
Struktura materijala kao posljedica odabira sirovina i procesa proizvodnje. Funkcionalnost i kemijska struktura. Veza strukture i svojstava materijala za određenu namjenu. Statička i dinamička struktura. Mehaničko ponašanje materijala. Promjene strukture tijekom prerade i primjene. Svojstva materijala i veza sa strukturom. Stabilnost materijala i starenje u procesu prerade i primjene. Ekološki opravdani materijali. Vododisperzni polimerni sustavi. Prirodni i sintetski polimerni materijali. Hidrofobnost površine u cilju promjene svojstava. Kompozitni materijali u industriji obuće. Modeliranje svojstava prema namjeni, izborom polimerne matrice – osnove komponenata i dodataka. Oblikovanje materijala u preradi.

Sadržaj vježbi (auditorne, broj studenata u grupi: 10):
Karakterizacija strukture odabranih materijala primjenom kemijskih i fizikalnih metoda. Definiranje hidrofobnih svojstava prirodnih i sintetskih materijala. Određivanje primjene svojstava odabranih materijala nakon termičkog tretmana i tretmana kemikalijama. Adhezijski kompoziti – ljepila u kožarsko-prerađivačkoj industriji.
Literatura: H.L.Williams: Polymere Engineering, Elsevier Sci. Publ.Comp. New York 1985.
D.H.Murton-Johnes and J.W.Ellis: Polymere products, Design Materials and Processing, New York, 1986
P.Sheldon: Composite Polymeric Materials, Applied Science Publ., London, 1982.
K.L.Mittal: Physiochemical Aspects of Polymere Surfaces, Vol. 2., Plenum Press, New York, 1983.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info