Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Vera Kovačević
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
Satnica: 1+2 - IV. semestar
Program: Sadržaj predmeta:
Metodologija proučavanja i poznavanja materijala za definiranu namjenu. Procesi proizvodnje materijala. Reguliranje parametara proizvodnje za ciljana svojstva. Ekološki opravdana obrada materijala. Ponašanje materijala pri naprezanju, toplini, vlazi i zračenju. Materijali za dijelove obuće. Specifičnosti strukture i primjene. Prirodna koža, tekstilije. Prirodna i sintetska guma. Plastične mase, termoplasti, elastomeri u specifičnoj primjeni. Metodologija odabira i slaganja materijala za specijalne namjene. Mogućnosti regeneriranja materijala. Elementi kontrole kvalitete materijala u sustavu osiguranja kvalitete proizvoda.

Sadržaj vježbi (laboratorijske, broj studenata u grupi: 10):
Kompozicija materijala u gotovom proizvodu – obući. Ocjena mehaničkih i termičkih naprezanja materijala. Ispitivanje spajanja materijala ljpeljenjem. Ocjena efekta aktivacije površine prije ljepljenja. Usporedba svojstava prirodne i sintetske kože. Ocjena otpornosti na habanje i na kemikalije materijala za određene namjene.
Literatura: T.C. Thorstensen: Practical Leather Technology, Krieger Publ. Co., Malabar 1993.
C.W.Evans: Practical Rubber Compounding and Processing, Applied Science Publ., London, 1981.
E.Heidemann: Fundamentals of Leather Manufacture, Eduard Roether KG, Dormstadt, 1993.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info