Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Materijali u industriji obuće

Nositelj: dr. sc. Vera Kovačević
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
Satnica: 1+2 - IV. semestar
Program: Sadržaj predmeta:
Metodologija proučavanja i poznavanja materijala za definiranu namjenu. Procesi proizvodnje materijala. Reguliranje parametara proizvodnje za ciljana svojstva. Ekološki opravdana obrada materijala. Ponašanje materijala pri naprezanju, toplini, vlazi i zračenju. Materijali za dijelove obuće. Specifičnosti strukture i primjene. Prirodna koža, tekstilije. Prirodna i sintetska guma. Plastične mase, termoplasti, elastomeri u specifičnoj primjeni. Metodologija odabira i slaganja materijala za specijalne namjene. Mogućnosti regeneriranja materijala. Elementi kontrole kvalitete materijala u sustavu osiguranja kvalitete proizvoda.

Sadržaj vježbi (laboratorijske, broj studenata u grupi: 10):
Kompozicija materijala u gotovom proizvodu – obući. Ocjena mehaničkih i termičkih naprezanja materijala. Ispitivanje spajanja materijala ljpeljenjem. Ocjena efekta aktivacije površine prije ljepljenja. Usporedba svojstava prirodne i sintetske kože. Ocjena otpornosti na habanje i na kemikalije materijala za određene namjene.
Literatura: T.C. Thorstensen: Practical Leather Technology, Krieger Publ. Co., Malabar 1993.
C.W.Evans: Practical Rubber Compounding and Processing, Applied Science Publ., London, 1981.
E.Heidemann: Fundamentals of Leather Manufacture, Eduard Roether KG, Dormstadt, 1993.