Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Žarko Paić, Assoc. Prof.
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 1+1 - I. semestar
Program: Čovjek kao tjelesno, duševno i duhovno biće (socijalni aspekt: gospodarstvo, civilizacija i kultura) u modernom svijetu. Duhovno oponašanje, proizvodnja i reakcija u svijetu mita, ideja, simbola, svjetonazora, vrijednosti, ideologija, znanost (pojmovna i povijesna razgraničenja). Oblici duhovne proizvodnje i stvaranja kroz povijest, te njihova međusobna povezanot (duhovni svijet, čovjek kao duhovna osoba, kultura). Suvremeno umjetničko stvaranje, likovne umjetnosti i dizajn. Teorija moderne i postmoderne u kulturi, umjetnosti i dizajnu. Teorije duhovnog stvaranja: poetika, teorija vizualnog doživljavanja i povijesnost senzibilnosti. Teologija, antropologija, etika, psihologija, psihoanaliza, semiotika i informtika o duhovnom stvaranju i umjetnosti. Elementi estetike lijepog: umjetnički i prirodno lijepo, uzvišeno, kič, ružno, genijalnost, estetsko sviđanje, estetski ukus. Magija, mit i umjetnost u oblikovanju tijela, odijevanju i modi.
Literatura: Platon: Eros i Filija, Demetra, Zagreb, 1995.
Aristotel, Poetika, Zagreb, 1989.
Da Vinci, Leonardo: Traktat o slikarstvu
Schelling, Friedrich V. J.: Philosophie der Kunst, München, 1965.
Jung Carl G.: Čovjek i njegovi simboli, Mladost, Zagreb, 1973.
Grilić, Danko: Estetika III, Naprijed, Zagreb, 1978,
Bense, Mas: Estetika, O. Keršovani, Rijeka, 1978.
Pejović, Danilo: Nova filozofija umjetnosti, MH, Zagreb, 1972.
Marcuse, Herbert: Estetska dimenzija, ŠK, Zagreb, 1981.
Despot, Nikola: Svjetlo i sjena, Zagreb, 1996.
Morin, Edgar: Kako izići iz XX. stoljeća, Globus, Zagreb, 1983.
Galović, Milan: Socijalna filozofija (poglavlje Postmoderna),
Demetra, Zagreb, 1996.
Damjanov, Jadranka: Vizualni jezik i likovna umjetnost, ŠK, Zagreb, 1991.
Arnheim, Rudolf: Art and visual Percepcion, L. Angelos, 1964.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info