Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Teorija duhovnog stvaranja

Nositelj: dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 1+1 - I. semestar
Program: Čovjek kao tjelesno, duševno i duhovno biće (socijalni aspekt: gospodarstvo, civilizacija i kultura) u modernom svijetu. Duhovno oponašanje, proizvodnja i reakcija u svijetu mita, ideja, simbola, svjetonazora, vrijednosti, ideologija, znanost (pojmovna i povijesna razgraničenja). Oblici duhovne proizvodnje i stvaranja kroz povijest, te njihova međusobna povezanot (duhovni svijet, čovjek kao duhovna osoba, kultura). Suvremeno umjetničko stvaranje, likovne umjetnosti i dizajn. Teorija moderne i postmoderne u kulturi, umjetnosti i dizajnu. Teorije duhovnog stvaranja: poetika, teorija vizualnog doživljavanja i povijesnost senzibilnosti. Teologija, antropologija, etika, psihologija, psihoanaliza, semiotika i informtika o duhovnom stvaranju i umjetnosti. Elementi estetike lijepog: umjetnički i prirodno lijepo, uzvišeno, kič, ružno, genijalnost, estetsko sviđanje, estetski ukus. Magija, mit i umjetnost u oblikovanju tijela, odijevanju i modi.
Literatura: Platon: Eros i Filija, Demetra, Zagreb, 1995.
Aristotel, Poetika, Zagreb, 1989.
Da Vinci, Leonardo: Traktat o slikarstvu
Schelling, Friedrich V. J.: Philosophie der Kunst, München, 1965.
Jung Carl G.: Čovjek i njegovi simboli, Mladost, Zagreb, 1973.
Grilić, Danko: Estetika III, Naprijed, Zagreb, 1978,
Bense, Mas: Estetika, O. Keršovani, Rijeka, 1978.
Pejović, Danilo: Nova filozofija umjetnosti, MH, Zagreb, 1972.
Marcuse, Herbert: Estetska dimenzija, ŠK, Zagreb, 1981.
Despot, Nikola: Svjetlo i sjena, Zagreb, 1996.
Morin, Edgar: Kako izići iz XX. stoljeća, Globus, Zagreb, 1983.
Galović, Milan: Socijalna filozofija (poglavlje Postmoderna),
Demetra, Zagreb, 1996.
Damjanov, Jadranka: Vizualni jezik i likovna umjetnost, ŠK, Zagreb, 1991.
Arnheim, Rudolf: Art and visual Percepcion, L. Angelos, 1964.