Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Sociologija kulture
 
 
Nositelj: dr. sc. Žarko Paić, prof.
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 2+0 - I. semestar
Program: Kolegij se bavi onim aspektima kulture koji prvenstveno ističu njezin socijalni karakter i koji je stoga objašnjavaju sociološki. Predavanja obuhvaćaju teme: kultura i civilizacija; razne teorije kulture /od one prve engleskog etnologa E. B. Tylora do suvremenih kultura i društvo, kultura i ideologija; kultura i antropologija; teorije masovne kulture; masovni mediji; nastanak i uloga kiča u suvremenim društvima; kultura i progres; kulturna dinamika i procesi akulturacije i enkulturacije; kulturne zajednice; kultura, potkultura, kontraktultura; kultura i umjetnost; semiotičko čitanje kulture; pravo na kulturu /osobno i pravo grupa i naroda da razvijaju svoju kulturnu samosvojnost; značenje nacionalne kulture i kulturne tradicije. Predavanja problematiziraju sadržaj od teorijske do praktične razine. Budući da je kultura uvijek međudjelovanje na osobnom, lokalnom, nacionalnom i mađunarodnom planu, kolegij obuhvaća i pitanje osobnog angažmana, stava, odgovornosti, kulturnih i stvaralačkih interesa i na taj način i izravno uvodi studente u probleme predmeta.
Literatura: K. Manheim: Eseji o sociologiji kulture, Stvarnost, Zagreb, 1980.
E. Kale: Povijest civilizacija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
G. Dorfles: Oscilacije ukusa i moderne umjetnosti, Mladost, Zagreb, 1963.
W. Benjamin: Umjetničko djelo u doba svoje tehničke reproduktivnosti, Uz kritiku sile, Razlog, Zagreb, 1971.
Tena Martinić: Postmoderna, svakidašnjica, komunikacija, Naklada Benja, Opatija, 1994.
F. Braudel: Stukture svakidašnjice I - III, August Cesarec, Zagreb, 1992.
H. Marcuse: Eros i civilizacija, Naprijed, Zagreb, 1985.
R. Barthes: Carstvo znakova, August Cesarec, Zagreb, 1989.
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info