Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Sociologija kulture

Nositelj: dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 2+0 - I. semestar
Program: Kolegij se bavi onim aspektima kulture koji prvenstveno ističu njezin socijalni karakter i koji je stoga objašnjavaju sociološki. Predavanja obuhvaćaju teme: kultura i civilizacija; razne teorije kulture /od one prve engleskog etnologa E. B. Tylora do suvremenih kultura i društvo, kultura i ideologija; kultura i antropologija; teorije masovne kulture; masovni mediji; nastanak i uloga kiča u suvremenim društvima; kultura i progres; kulturna dinamika i procesi akulturacije i enkulturacije; kulturne zajednice; kultura, potkultura, kontraktultura; kultura i umjetnost; semiotičko čitanje kulture; pravo na kulturu /osobno i pravo grupa i naroda da razvijaju svoju kulturnu samosvojnost; značenje nacionalne kulture i kulturne tradicije. Predavanja problematiziraju sadržaj od teorijske do praktične razine. Budući da je kultura uvijek međudjelovanje na osobnom, lokalnom, nacionalnom i mađunarodnom planu, kolegij obuhvaća i pitanje osobnog angažmana, stava, odgovornosti, kulturnih i stvaralačkih interesa i na taj način i izravno uvodi studente u probleme predmeta.
Literatura: K. Manheim: Eseji o sociologiji kulture, Stvarnost, Zagreb, 1980.
E. Kale: Povijest civilizacija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
G. Dorfles: Oscilacije ukusa i moderne umjetnosti, Mladost, Zagreb, 1963.
W. Benjamin: Umjetničko djelo u doba svoje tehničke reproduktivnosti, Uz kritiku sile, Razlog, Zagreb, 1971.
Tena Martinić: Postmoderna, svakidašnjica, komunikacija, Naklada Benja, Opatija, 1994.
F. Braudel: Stukture svakidašnjice I - III, August Cesarec, Zagreb, 1992.
H. Marcuse: Eros i civilizacija, Naprijed, Zagreb, 1985.
R. Barthes: Carstvo znakova, August Cesarec, Zagreb, 1989.