Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Sociologija mode

Nositelj: dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 2+0 - II. semestar
Program: Kolegij se bavi fenomenom mode sa sociološkog stanovišta, ali ne zanemaruje ni povijesne, estetičke, antropološke, gospodarske, psihološke, semiotičke etc. aspekte teme. Predavanja problematiziraju predmet od teorijske do praktične razine, od povijesnih do najsuvremenijih aspekata. Odijevanje je prvorazredna kulturna činjenica. Svaki izgled nosi određenu poruku, posjeduje vlastitu semantičku vrijednost. Odijelo je istodobno predmet /stvarna funkcija/ i znak /simbolička funkcija/. Polazeći od tih pretpostavki, predavanja obuhvaćaju teme: teorije o nastanku mode; rađanje moderne mode u građanskom drušvu; moda i stil; odijelo kao znak /semiotičko čitanje odjeće/; mode i antimoda; moda između elitnog i masovnog; muški i ženski princip u odijevanju kroz povijest; moda i društvene grupe; odijelo kao nosilac ideologijskog; moda i tržište; modni magazini - jezik, predodžbe, vrijednosni sustav; marginalno versus konvencionalno u odijevanju; nostalgija i revival; moda i statusni simbol; različite odjevne prakse kao rezultat nacionalnih i kulturoloških razlika, moda - najplanetarnija činjenica suvremenih informatičkih društava.
Literatura: Obvezna:
Zbornik: Sociologija mode - skripta za studente Tekstilno-tehnološkog fakulteta, tekstove izabrala Đ. Milanović; zastupljeni autori; G. Dorfles, A. Lurie, R. Konig, Th. Veblen, P. Perrot, E. Fink, T. Polhemus i L. Proceter, D. Hebdige, O. Žunec, G. Lipovetsky
E. Fink: Moda zavodnica, u antologiji Nova filozofija umjenosti, priredio D. Pejović, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1972.
Ted Polhemus & Lyn Procter: Moda i antimoda, časopis Pitanja, br. 8/9, Zagreb, studeni 1979.

Neobvezna:
A. Lurie: The Language of Clothes, Heinemann, London, 1981.
G. Dorfles: Mode e modi, Mazzota, Milano, 1979.
R. Konig: The Restless Image, Goerge Allen & Unwin Ltd, London, 1973.
G. Ragone: Sociologija dei fenomeni di moda, Franco Angeli Libri, Milano 1986.
Y. Deslandres: Le costume, image de l'homme, Albin Michel, Pariz, 1976.
R. Barthes: Systeme de la Mode, Editions du Seuil, Pariz, 1967.
G. Lipovetsky: L'empire de l'emphemere, Editions Gallimard, Pariz, 1987.