Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tjelesna i zdravstvena kultura

Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
odjevna tehnologija
tekstilno-kemijska tehnologija
tekstilno-mehanička tehnologija
viši modni dizajner
Satnica: 0+2 - I. semestar
0+2 - II. semestar
0+2 - III. semestar
0+2 - IV. semestar
Program: Uvod u tjelesni odgoj. Stjecanje i održavanje te poboljšanje psihomorfoloških sposobnosti.
Literatura: R. Medved: Sportska medinica, Sportska knjiga, Beograd, 1977.
N. Kurelić: Osnove sporta i sportskog treninga, Sportska knjiga, Beograd, 1959.
N. Reindoll, H. Roskam, W. Gerscheler: Intervalni trening Sportska knjiga i sportska skipta, Zagreb,1964.