Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Željko Penava, Assoc. Prof.
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 2+2 - II. semestar
Program: Najvažniji vezovi tkanina. Osnove prikazivanja vezova i elemenata tehnologije u listovnom i žakarskom tkanju. Sklad veza i boje i osnove uzorkovanja bojom i vezom.
Osnove kreiranja tekstilnih uzornica i određivanje tehničkih elemenata koji su dani tkalačkim strojem i tehnikom vezenja. Osnove i pripreme karata za upravljanje listovnim i žakarskim strojem te uređajem za uzorkovanje potkom.
Vezovi sa više sustava osnovninih i potkinih niti. Osnove primjene računala u konstrukciji tkanina kod kreiranja i vezne razrade.
Literatura: V. Orešković, J. Hađina: Vezovi listovnog tkanja, Zbirka listovnih vezova (Interna skripta)
J. Dufek: Vazby žakarskyh tkanin
V. Orešković: Kompjutorsko uzorkovanje, potroniranje i bušenje žakarskih karata
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info