Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
Satnica: 2+3 - III. semestar
2+3 - IV. semestar
Program: Sadržaj predmeta:
Elementi industrijske proizvodnje obuće. Proizvodni faktori i tehnološko-ekonomski utjecaji. Vrste obuće prema načinu izrade. Tehnološke operacije i priprema rada. Postupci izrade dijelova gornjišta. Algoritmi optimalnog utroška materijala. Postupci sastavljanja dijelova. Procesi izrade donjišta. CNC izrada kalupa. Oblikovanje gornjišta deformacijom. Tehnološke karakteristike različitih tipova obuće. Elementi montaže obuće. Dovršavanje obuće. Osnove racionalizacija i optimiranja proizvodnje.Modularna proizvodnja. Elementi fleksibilne proizvodnje obuće. Procesi proizvodnje i organizacija pripreme u sustavu osiguranja kvalitete. Tehnika i organizacija raspodjele poslova i veza s proiz¬vodnošću rada. Automatizacija pojedinih operacija, procesa i proizvodnje obuće u cjelosti.

Sadržaj vježbi (laboratorijske, broj studenata u grupi: 10):
Računalom upravljano rezanje. Optimalni razmještaj elemenata gornjišta. Programiranje šivaćih automata. Praktični primjeri izrade norme. Izrada kalupa na CNC stroju. Procesi oblikovanja deformacijom. Injekciono brizganje i izrada donjišta. Osnovni oblici montaže obuće. Fleksibilna proizvodn a linija.
Literatura: D.Novina: Tehnologija industrijske proizvodnje obuće, Zagreb, 1983.
A.Kusiak: Intelligent Manufacturing Systems, Prentice Hall, Inc., Tokyo, 1990.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info