Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnologija proizvodnje obuće

Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
Satnica: 2+3 - III. semestar
2+3 - IV. semestar
Program: Sadržaj predmeta:
Elementi industrijske proizvodnje obuće. Proizvodni faktori i tehnološko-ekonomski utjecaji. Vrste obuće prema načinu izrade. Tehnološke operacije i priprema rada. Postupci izrade dijelova gornjišta. Algoritmi optimalnog utroška materijala. Postupci sastavljanja dijelova. Procesi izrade donjišta. CNC izrada kalupa. Oblikovanje gornjišta deformacijom. Tehnološke karakteristike različitih tipova obuće. Elementi montaže obuće. Dovršavanje obuće. Osnove racionalizacija i optimiranja proizvodnje.Modularna proizvodnja. Elementi fleksibilne proizvodnje obuće. Procesi proizvodnje i organizacija pripreme u sustavu osiguranja kvalitete. Tehnika i organizacija raspodjele poslova i veza s proiz¬vodnošću rada. Automatizacija pojedinih operacija, procesa i proizvodnje obuće u cjelosti.

Sadržaj vježbi (laboratorijske, broj studenata u grupi: 10):
Računalom upravljano rezanje. Optimalni razmještaj elemenata gornjišta. Programiranje šivaćih automata. Praktični primjeri izrade norme. Izrada kalupa na CNC stroju. Procesi oblikovanja deformacijom. Injekciono brizganje i izrada donjišta. Osnovni oblici montaže obuće. Fleksibilna proizvodn a linija.
Literatura: D.Novina: Tehnologija industrijske proizvodnje obuće, Zagreb, 1983.
A.Kusiak: Intelligent Manufacturing Systems, Prentice Hall, Inc., Tokyo, 1990.