Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
Satnica: 2+3 - IV. semestar
Program: Sadržaj predmeta:
Pristup sustavu osiguranja kvalitete prema ISO 9000. Upravl¬janje kvalitetom. Kvaliteta kontrukcije, podudarnost, pouzdanost, zahtijevane funkcije. Specifičnosti pristupa kontroli kvalitete u proizvodnji obuće. Elementi dizajna u proizvodnji obuće. Potreba stalne promjene proizvodnje, varijacije u materijalima, komponentama i operacijama proizvodnje. Postupci testiranja materijala, kalibra¬cija, postupci provjere, uspostava postupaka. Nezavisna provjera sustava osiguranja kvalitete. Standardne metode i sustav ocjene kvalitete materijala, procesa i obuće.

Sadržaj vježbi (laboratorijske, broj studenata u grupi: 10):
Osiguranje kvalitete prema ISO 9000 i ISO 24000. Načini osiguranje kvaliteprema ISO standardima. Definiranje elemenata kvalitete i upravljanje kvalitetom za dani proizvod. Formuliranje zahtjeva i postupci istraživanja materijala. Uključenje specifičnih zahtjeva kvalitete za dani proizvod.
Standardne metode ocjenjivanja kvalitete materijala, procesa i gotovih proizvoda u kožarsko-prerađivačkoj industriji.
Literatura: I.Bakija: Osiguranje kvalitete po ISO 9000, Zagreb, 1990.
J.S.Oakland: Total Quality Management, Heinemann Publ, 1990.
W.Schreirer: Prüftechnik und Qualitetskontrole, Leder-Kunstleder-Elaste-Plaste-Schuhe-Lederwaren, Fachbuchverlag, Leipzig, 1988.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info