Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 2+0 - IV. semestar
2+0 - V. semestar
Program: Kolegij predstavlja uvod u teorijsko proučavanje komunikacije sa stajališta znanosti o znakovima (semiotika) i pregled mogućnosti praktične primjene spoznaje ove akademske discipline u području mode i dizajna.
To je također upoznavanje temeljne postavke opće semiotike i specifičnih problemskih područja zasebnih semiotičkih disciplina (fotografija, film, časopisi, modne revije....).
Cilj je osposobiti studente za dvojaku mogućnost:
interpretiranje tj. očitavanje već postojećih proizvoda mode i dizajna, kao i
aktivna primjena semiotičkih načela u samostalnom dizajnerskom radu.
Osvješćivanjem shvaćanja mode kao sustava znakova (jezika) omogućuje bolju emisiju, ali i recepciju modnih poruka, kao važnoga sloja proizvoda u modnome sustavu.
Literatura: David Sless: In search of semiotics, Barnes s Noble, Totowa, N.J., 1982.
Omar Calabrese: Il linguaggio dell'arte, Bompiani, Milano. 1985.
Umberto Eco: La struttura assente, Bompiani, Milano, 1968.
Roland Barthes: Systeme de la Mode, Seuil, Pariz, 1967.
Pierre Guiraud: La Semantique, P U F, Pariz, 1959.
Jadranka Damjanov: Vizualni jezik i likovna umjetnost, Školska knjiga, 1991.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info