Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Vizualne komunikacije sa semiotikom

Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 2+0 - IV. semestar
2+0 - V. semestar
Program: Kolegij predstavlja uvod u teorijsko proučavanje komunikacije sa stajališta znanosti o znakovima (semiotika) i pregled mogućnosti praktične primjene spoznaje ove akademske discipline u području mode i dizajna.
To je također upoznavanje temeljne postavke opće semiotike i specifičnih problemskih područja zasebnih semiotičkih disciplina (fotografija, film, časopisi, modne revije....).
Cilj je osposobiti studente za dvojaku mogućnost:
interpretiranje tj. očitavanje već postojećih proizvoda mode i dizajna, kao i
aktivna primjena semiotičkih načela u samostalnom dizajnerskom radu.
Osvješćivanjem shvaćanja mode kao sustava znakova (jezika) omogućuje bolju emisiju, ali i recepciju modnih poruka, kao važnoga sloja proizvoda u modnome sustavu.
Literatura: David Sless: In search of semiotics, Barnes s Noble, Totowa, N.J., 1982.
Omar Calabrese: Il linguaggio dell'arte, Bompiani, Milano. 1985.
Umberto Eco: La struttura assente, Bompiani, Milano, 1968.
Roland Barthes: Systeme de la Mode, Seuil, Pariz, 1967.
Pierre Guiraud: La Semantique, P U F, Pariz, 1959.
Jadranka Damjanov: Vizualni jezik i likovna umjetnost, Školska knjiga, 1991.