Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Računalsko upravljanje procesima

 
Nositelj: dr. sc. Goran Hudec, prof.
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - I. semestar
Program: Definicije i klasifikacije fleksibilnih proizvodnih sustava. Stohastički procesi. Pojam procesa. Poissonov proces. Markovljevi procesi. Prelazne vjerojatnosti. Matrice prelaznih vjerojatnosti.
Fraktali kao primjer markovljevog lancai mogućnost njihove primjene u dizajnu. Matematički modeli. Dinamičke i statičke karakteristike sustava. Linearni i nelinearni sustavi. Algoritmi upravljanja fleksibilnih proizvodnih sustava. Povezivanje digitalnog računala sa mjernim uređajima procesa. Sklopovski standardi. Upravljački programi za instrumentaciju. Primjeri sa područja tekstilne tehnologije.
Literatura: Pauše, Ž.: Vjerojatnost, informacije, stohastički procesi, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
Kemeny, J. i S. Snell: Finite Markov Chains, D. Van Nostrand Co., 1960.
Novaković, B.: Metode vođenja tehničkih sustava: Primjena u robotici, fleksibilnim sustavima i procesima, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Smiljanić, G.: Računala i procesi, Školska knjiga, Zagreb, 1991.