Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj:
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - I. semestar
Program: Upravljanje i odlučivanje u poslovnim sistemima
Oblici poslovnih sistema, organizacijske pretpostavke te instrumentarij poslovnog upravljanja; rukovođenje, planiranje, razvoj i kontrola.
Dinamički pristup poslovnih sistema kroz poduzetničku ekonomiju, inovacije i inventivnu djelatnost.
Definiranje uloge tehničko-tehnološkog i tržišnog informacijskog sustava u procesu upravljanja.
Potreba poticanja managementa i poduzetništva kao temelja gospodarskog uspjeha.
Modeli pripremanja, definiranja i vrsta odluka neophodnih za upravljanje poslovnim sistemima.
Literatura: Vajić, I. i sur.: Management i poduzetništvo, Centar za poduzetništvo, Mladost, Zagreb, 1994.
Sikavica, P. i sur.: Osnove poslovnog odlučivanja, Informator, Zagreb, 1993.
Drucker, P.: Inovacije i poduzetništvo, Globus, Zagreb, 1992.
Kotler, P.: Upravljanje marketingom, Knjiga I., Informator, Zagreb, 1988.
Koontz, H. H. i H. Weinhrich: Management, 10. izdanje, Mate, Zagreb, 1994.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info