Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Upravljanje poslovnim sustavima

Nositelj:
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - I. semestar
Program: Upravljanje i odlučivanje u poslovnim sistemima
Oblici poslovnih sistema, organizacijske pretpostavke te instrumentarij poslovnog upravljanja; rukovođenje, planiranje, razvoj i kontrola.
Dinamički pristup poslovnih sistema kroz poduzetničku ekonomiju, inovacije i inventivnu djelatnost.
Definiranje uloge tehničko-tehnološkog i tržišnog informacijskog sustava u procesu upravljanja.
Potreba poticanja managementa i poduzetništva kao temelja gospodarskog uspjeha.
Modeli pripremanja, definiranja i vrsta odluka neophodnih za upravljanje poslovnim sistemima.
Literatura: Vajić, I. i sur.: Management i poduzetništvo, Centar za poduzetništvo, Mladost, Zagreb, 1994.
Sikavica, P. i sur.: Osnove poslovnog odlučivanja, Informator, Zagreb, 1993.
Drucker, P.: Inovacije i poduzetništvo, Globus, Zagreb, 1992.
Kotler, P.: Upravljanje marketingom, Knjiga I., Informator, Zagreb, 1988.
Koontz, H. H. i H. Weinhrich: Management, 10. izdanje, Mate, Zagreb, 1994.