Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Ergonomija

Nositelj: dr. sc. Budimir Mijović, prof.
dr. sc. Zvonko Dragčević, prof.
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - I. semestar
Program: Dinamička antropometrija: Anatomija i antropometrija. Harmonijska kružnica za crtanje kontrure čovjeka, dimenzija tijela i tjelesni položaji pri radu, dimenzije stroja, dimenzije manipulativnog prostora.
Mehanika živih sustava: Biomehanički model čovjeka, kinetička analiza tijela čovjeka, lokomotorni sustav čovjeka. Sile i način njihova djelovanja na čovjeka, dinamički momenti inercije dijelova tijela, biomehanika ljudske kralješnice, opterećenje kralješnice, biomehaničke karakteristike položaja radnika za šivaćim strojem, odnosi biomehaničkih i bioelektričkih parametara.
Ergonomska načela kod oblikovanja rada na radnom mjestu: Ergonomska studija mehaničkog ponašanja čovjeka, odnosi čovjek-stroj-metoda rada-radni uvjeti, neudobni sjedeći položaj, izučavanje radnog položaja radnika (raspored vremena, položaj tijela) utjecaj okoline (buka, mikrokli-ma, zračenje).
Literatura: Muftić, O.: Mehanika živih sustava, Tehnička enciklopedija VIII, Zagreb, 1983.
Verhovnik, V. i A. Polajnor: Oblikovanje dela in delovnih mest, Univerza v Mariboru, 1994.
Mueller, B. H.: Ergonomie-Bestanteil der Sicherheitswissenshfaft, REFA, Beuth Verlag GmbH, Berlin, Koeln, 1992.
Wilson, J. R.b i E.H. Corlett: New Methods in Applied Ergonomics, Taylor and Francis, London, New York, 1987.