Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Odabrana poglavlja industrijskog inženjeringa

Nositelj: dr. sc. Zvonko Dragčević, prof.
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - II. semestar
Program: Funkcije i metode industrijskog inženjeringa.
Metode industrijskog inženjeringa. Karte toka procesa. Redoslijed događaja. Studij pokreta. Metoda uzorkovanja. Analiza vremena.
Tehnički normativi vremena u proizvodnim procesima. Mjerenje rada u serijskoj proizvodnji. Korištenje vremenskih normativa u projektiranju proizvodnih sustava. Metode mjerenja rada. Procjena radnog intenziteta. Psihofiziologija rada.
Sustavi unaprijed utvrđenih normalnih vremena. MTV -1; MTM - 2 Standardizacija zahvata u tehnološkim procesima. Metode primjene MTM sustava pri određivanju metoda, izvođenju radnog procesa i utvrđivanju vremenskih normativa. WF-sustav. Vremenski standardi elementarnih pokreta.
Dijagram analize radne metode. Analize radnog procesa u sustavu čovjek - stroj. Planiranje opterećenja simultanih radnih sustava. Analize gubitaka vremena u radnim procesima.
Racionalizacija elemenata rada i radnih procesa. Principi ekonomičnosti pokreta i uspješnosti radnih sustava. Standardni operativni postupci (SOP). Primarne i sekundarne analitičke tehnike pri utvrđivanju optimalne metode rada.
Metode planiranja i kontrole proizvodnje. Odnosi između proizvodnje, istraživanja i razvoja.
Literatura: Maynard, H. B.: Industrial Engineering Handbook, 1 -4, Maynard Research Council, Pittsburg, Pensilvania Izbor članaka iz stručnih časopisa.