Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Znanost o boji

Nositelj: dr. sc. Đurđica Parac-Osterman, prof. emeritus
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - II. semestar
Program: Spektralna razdioba energije izvora svjetla. Karakteristike umjetnog izvora svjetla. Boja u prostoru, sistematizacija boje i razlike boja (dvodimen-zionalni dijagram boje - CIELAB koordinate, jednodimenzionalna skala boje). Kvalitativne i kvantitativne razlike boja (MacAdam elipse, Lab vrijednosti i ANLAB područje). Matematički izrazi za izračunavanje razlika između boja (vrijednost dL, da, db, dC i dh). Metamerija boje i kvantitativno određivanje. Metamerija na tekstilu. Primjena računala u tekstilu. Mjerenje boje na tekstilu (bojilo i pigment, specijalna obojenja - fluorescentna i metalik). Primjena Kubelka-Munk teorije. Izrada umjetne neuronske mreže boja za računalno vođenje procesa.
Primjena metrike boja u modnom dizajnu tekstila. Svjetlina L* kao parametar odnosa plohe i obojenosti. Boja u upravljanju sustavima CAD/CAM.
ISO standardi: boja kao tehnička i marketinška kategorija.
Literatura: Wyszecki, G. i W. S. Stiles: Color Science, Wiley, New York, 1967. Shah, H. S. i R. S. Gandhi: Instrumental Colour Measurement and Compu ter Aided Colour Matching for Textiles, Mahajan Book Distributors, Ah-medabad, India, 1990.
Treitz, N.: Farben, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1985. McDonald, R.: Colour Physics for Industry, Society of Dyers and Co-lourists, Bradford, 1998.