Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj:
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - II. semestar
Program: Uvod u interdisciplinarni pristup modi: moda kao predmet antropologije (odijevanje i ukrašavanje tijela, odijevanje i spol, magijski elementi odjeće, ritualna odjeća), psihologije (odnos osobe i okoline, moda i osobnost, moda i identifikacija s drugim, teorija vizualnog opažanja), sociologije (moda i status, moda i socijalna uloga, moda i društvene odore, moda i socijalna separacija, moda i socijalna mobilnost, modni pluralizam, socijalna funkcionalnost i disfunkcionalnost mode, elit-nost i masovnost u modi), estetike (moda i ukus, moda i kič, moda i umjetnički stilovi, moda i dizajn), etike (primjerenost i neprimjerenost mode moralnim predodžbama i vrijednostima, moda i moralni tabui, etički odnos spram tijela i moda), semiologije (odjeća i moda kao jezik, poruka informacije, komuniciranje, odjeća kao znak i simbol, gramatika mode), psihoanalize (moda i seksualna simbolika, analni i oralni tipovi, moda i kolektivni arhetipovi, narcizam, egzibicionizam i moda), filozofije (epohalnost pojave mode, odnos pojavnog i bitnog u modi, moda i efemernost života, prisila na novo u novom vijeku, moda i pojava postmoderne, novo kao vrijednost po sebi).
Posebne teme: pojam mode i razlika spram odijevanja i stila, te bliskih pojmova kao što su mondenost, pomodnost, pomodnjavanje, modernizacija, inovacija novitet i sl; porijeklo potrebe za modom; epoha moderne i moda; sveprisutnost mode; institucionalizacija modne promjene; modna kromatologija; raznovrsne simbolike odijevanja u modi (religiozna, politička, erotska...); moda i tehnologija; moda i umjetnički stilovi; moda i ideologija; disfunkcionalnost modnog; moda i negentropija; karnevalsko u modi; moda kao carstvo efemernosti i frivolnosti života; moda i "strategija zavođenja"; teorije o modi kao uroti dizajnera, proizvođača i modnih izdavača; moda i tržište; teorija o modi kao nihilističkom pretvaranju svega u proces bez cilja; moda kao pseudoprogres; moda i ljudska prava i slobode; "smrt mode".
Literatura: Barthes, R.: Sisteme de la mode, Paris, 1967.
Dorfles, G.: Mode e modi, Milano, 1979.
Lurie, A.: The Language ofClothes, London, 1981.
Fink, E.: Moda zavodnica, Novija filozofija umjetnosti (antologija), Zagreb, 1972.
Polhemus, T. i L. Procter: Moda i anti-moda, Pitanja 8/9,1979.
Lipovetsky, G.: L' impero dell' efimero, Milano, 1989
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info