Faculty of Textile Technology
 
Kolegij:

Nositelj:
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - II. semestar
Program: Uvod u interdisciplinarni pristup modi: moda kao predmet antropologije (odijevanje i ukrašavanje tijela, odijevanje i spol, magijski elementi odjeće, ritualna odjeća), psihologije (odnos osobe i okoline, moda i osobnost, moda i identifikacija s drugim, teorija vizualnog opažanja), sociologije (moda i status, moda i socijalna uloga, moda i društvene odore, moda i socijalna separacija, moda i socijalna mobilnost, modni pluralizam, socijalna funkcionalnost i disfunkcionalnost mode, elit-nost i masovnost u modi), estetike (moda i ukus, moda i kič, moda i umjetnički stilovi, moda i dizajn), etike (primjerenost i neprimjerenost mode moralnim predodžbama i vrijednostima, moda i moralni tabui, etički odnos spram tijela i moda), semiologije (odjeća i moda kao jezik, poruka informacije, komuniciranje, odjeća kao znak i simbol, gramatika mode), psihoanalize (moda i seksualna simbolika, analni i oralni tipovi, moda i kolektivni arhetipovi, narcizam, egzibicionizam i moda), filozofije (epohalnost pojave mode, odnos pojavnog i bitnog u modi, moda i efemernost života, prisila na novo u novom vijeku, moda i pojava postmoderne, novo kao vrijednost po sebi).
Posebne teme: pojam mode i razlika spram odijevanja i stila, te bliskih pojmova kao što su mondenost, pomodnost, pomodnjavanje, modernizacija, inovacija novitet i sl; porijeklo potrebe za modom; epoha moderne i moda; sveprisutnost mode; institucionalizacija modne promjene; modna kromatologija; raznovrsne simbolike odijevanja u modi (religiozna, politička, erotska...); moda i tehnologija; moda i umjetnički stilovi; moda i ideologija; disfunkcionalnost modnog; moda i negentropija; karnevalsko u modi; moda kao carstvo efemernosti i frivolnosti života; moda i "strategija zavođenja"; teorije o modi kao uroti dizajnera, proizvođača i modnih izdavača; moda i tržište; teorija o modi kao nihilističkom pretvaranju svega u proces bez cilja; moda kao pseudoprogres; moda i ljudska prava i slobode; "smrt mode".
Literatura: Barthes, R.: Sisteme de la mode, Paris, 1967.
Dorfles, G.: Mode e modi, Milano, 1979.
Lurie, A.: The Language ofClothes, London, 1981.
Fink, E.: Moda zavodnica, Novija filozofija umjetnosti (antologija), Zagreb, 1972.
Polhemus, T. i L. Procter: Moda i anti-moda, Pitanja 8/9,1979.
Lipovetsky, G.: L' impero dell' efimero, Milano, 1989