Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Automatizacija procesa odjevnih tehnologija

 
Nositelj: dr. sc. Goran Hudec, prof.
dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - II. semestar
Program: Inteligentni sustavi automatskog upravljanja.
Sučelja prema sklopovlju i prema čovjeku. Multimedijska korisnička sučelja.
Ergonomičnost korisničke programske podrške.
Neizrazito (fuzzy) upravljanje, neuronske mreže, samoučeći sustavi upravljanja, ekspertni sustavi.
Neizrazita logika, neizraziti skupovi, funkcije pripadnosti, neizrazite operacije. Primjena neizrazite logike u upravljanju sustavima.
Primjeri neizrazito upravljanih sustava u odjevnoj industriji, inteligentni šivaći strojevi, šivaći roboti, sustavi robotičke vizualizacije. NC vođenje.
Literatura: Bennet, S.: Real time computer control; An Introduction, Prentice Hall, NewYork1988.
Smiljanić, G.: Računala i procesi, Školska knjiga, Zagreb, 1991. Sugeno, M.: Industrial applications of fuzzy control, North Holland, Amsterdam 1985.