Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Parametri izbora analitičkog postupka

Nositelj: dr. sc. Ljerka Bokić
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 15/6 - II. semestar
Program: Parametri izbora analitičkog postupka pri određivanju anorganskih tvari u tekstilnim materijalima i pomoćnim sredstvima. Važnost točnosti analitičkih podataka i njihova interpretacija u kontroli kvalitete. Operacije u analizi složenog uzorka. Uzorkovanje, priprema uzoraka za analizu. Uklanjanje interferencija kemijskim i fizikalno-kemijskim metodama temeljenih na različitoj topljivosti, elektrokemijskim procesima, kromatografiji i ad-sorpciji. Izbor metode. Izbor analitičke metode. Uloga instrumentalnih tehnika i upotreba. Obrada podataka. Ocjena valjanosti analitičke metode i rasprava o svakoj komponenti analitičkog postupka, njihovoj međusobnoj povezanosti i utjecaju na dobivenu informaciju.
Literatura: Agster, A.: Färbere und textilchemische Untersuchungen, Springer-Verlag, Berlin, 1967.
Sibilia, J. P.: Materials charecterization and chemical analysis, VCH Publichers, Inc., New York, 1988.
Omishi, H.: Photometric determination of traces of metals, John Wiley, Inc., NewYork, 1986.
Potts, L. W.: Quantitative analysis Harper and Row, Publishers, New York, 1987.
Weaver, W.: Analytical methods for a textil laboratory, Research Triangle Park, American Assoc. of Text.Chem. and Col., 1984.