Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Teorijske analize procesa pletenja

Nositelj:
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 15/6 - II. semestar
Program: naliza djelovanja sila u procesu pletenja na kulirnim i osnovinim strojevima.
Analiza djelovanja sila unutar pletene strukture, kompresija niti i sila pritiska na nit.
Projektiranje pletiva dimenzijskom analizom. Linerani i nelinearni skret-nički sistemi s oblikovanjem krivulja. Spiralnost pletiva. Teorija opterećenja igle u procesu pletenja. Geometrijski modeli jednostavnih i složenih pletenih struktura. Koeficijent gustoće i punoće kulirnih struktura.
Literatura: Postle, R.; G. A. Carnaby i S. de Yong: The Mechanics of Wool Structures,
Eleis Harwood Ltd., 1988., West Sussex, England
Carnaby, G. A.; E. Y. Wood i L. F. Story: The Application of Mathematics and Physics in the Wool Industry, 1988., Wool Research Organisation of New Zealand
Odabrani članci iz časopisa: Textile Research Journal, Journal of the Textile Institute, Tekstil