Faculty of Textile Technology
 
Kolegij:

Nositelj: Ph. D. Dubravko Rogale, Prof.
Ph. D. Zvonko Dragčević, Prof. Emeritus
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - II. semestar
Program: Mjerni sustavi i mjerenja temperatura strojnih šivaćih igala tijekom izvođenja tehnoloških operacija spajanja dijelova odjevnih predmeta. Mjerenja probodnih sila strojnih šivaćih igala. Metode mjerenja i mjerni pretvornici horizontalnih i vertikalnih sila pri spajanju dijelova odjeće. Mjerne metode studija rada. Određivanje normiziranih modula MTM metoda. Konvencionalne i suvremene mjerne metode industrijskog inženjeringa. Metode za određivanje vrijednosti procesnih parametara. Mjerni pretvornici za mjerenja procesnih parametara.
Prateći elektronički instrumenti i elekronička mjerna oprema. Umjeravanje mjernih uređaja. Programi za elektronička računala namijenjeni za sinkronizaciju mjerenja i pohranjivanje mjernih podataka. Programi za izvođenje tehnoloških analiza. Numeričke metode. Programi za statističku obradu mjernih rezultata.
Literatura: Solinger, J.: Apparel manufacturing handbook, Analysis, priciples and practice, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1980.
Deseyve, A.; D. Liekweg; H. Hopf; H. Schleicher: Optimale Nähmethoden, Forschungsgemeinschaft Bekleidungsindustrie E. V., Berlin, 1981.
Mosinski, E. i H. Köhler: Neue Wege bei der Behebung von Nähmaschi-nenstörungen, Forschungsgemeinschaft Bekleidungsindustrie E. V., Berlin, 1981.
Shoup, T. E.: Applied Numerical Methods for the Microcomputer, Pren-tice-Hall, Inc., New Jersey, 1984.