Faculty of Textile Technology
 
Kolegij:

Nositelj:
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - II. semestar
Program: Teorija i primjena marketinga na tržištu tekstila i odjeće. Definiranje tekstilnih proizvoda prema sirovinskoj osnovi, tehničkim i tržišnim obilježjima. Istraživanje potražnje specifičnih područja primjene teksitla. Segmentacija tržišta prema žanrovima. Uzajamnost marketinga i projektiranja tekstilnih proizvoda. Uvjetovanost razvoja proizvoda, tehnologije i marketing programa nastupa na tržištu. Međuzavisnost tehničko-tehnoloških i tržišnih istraživanja. Globalna svjetska kretanja na tržištu tekstila i odjeće. Međunarodni marketing tekstilnih i odjevnih proizvoda.
Literatura: Kotler, P.: Upravljanje marketingom, Knjiga 1., Informator, Zagreb, 1988.
Drvar, Z.: Marketing tekstilne i odjevne industrije, "Zagreb", Samobor, 1985.
Drvar, Z.: Marketing tekstilnih i odjevnih proizvoda, Tekstil br. 42/1,1993.
Vajić, I. i sur.: Management i poduzetništvo, Centar za poduzetništvo / Mladost, Zagreb, 1994.
Quarante, D.: Osnove industrijskog dizajna, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 1991.