Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Projektiranje automatiziranih sustava i pomoćnih naprava na strojevima u odjevnoj industriji

 
Nositelj: dr. sc. Gojko Nikolić, posebno istaknuti profesor
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - II. semestar
Program: Pravci razvoja automatizacije na strojevima u odjevnoj tehnologiji. Funkcija i struktura izvršnih i upravljačkih elemenata automatizacije uređaja na strojevima u odjevnoj tehnologiji. Funkcije rukovanja primijenjene na strojevima za proizvodnju odjeće.
Davala signala (osjetila, senzori), kontaktni i bezkontaktni, karakteristike i funkcije.
Projektiranje upravljačkih sustava: izrada dijagrama odvijanja procesa, pisanje tablica istine na temelju zahtjeva procesa, pisanje logičkih jednadžbi na temelju tablica istine, minimizacija, izrada shema upravljanja korištenjem logičkih jednadžbi. Sekvencijska logika - metoda formalne matrične sinteze (Huffmannova metoda).
Projektiranje funkcijskih shema upravljanja s pneumatskim, elektropneumatskim i hidrauličkim izvršnim i upravljačkim elementima na temelju tzv. inženjerskih metoda (koračne, kaskadne, VDMA i dr.). Načini rješavanja problema orijentacije, selekcijske staze, transportni uređaji s više sloboda gibanja, manipulatori.
Izrada dokumentacije upravljanja: lista instrukcija (engl. STL, njem. AWL), kontaktni plan (engl. LAD, njem. KOP) za upravljanje pomoću programibilnih logičkih upravljačkih uređaja (engl. PLC, njem, FPC). Pravci razvoja izvršnih i upravljačkih sustava na strojevima u odjevnoj tehnologiji.
Literatura: Ackermann, R. i dr.: Specherprogrammierbare Steuerungen, Festo Didactic KG, Esslingen, 1987.
Anonimus: Einfache Speicher- und Verknüpfungs-schaltungen, Festo Didactic KG, Esslingen, 1987.
Boothroyd, G., A. H. Redford: Mechanized Assembly, McGrow-Hill, London, 1986.
Lotter, B.: Manufacturing Assembly Handbook, Festo AG & Co., Esslingen, 1997.
Herold, H.: Sensortechnik, Hüthing Buch Verlag, Heidelberg1 993.
Hesse, S.: Greiferanwendungen, Festo AG & Co., Esslingen, 1997.
Nikolić, G.: Pneumatsko upravljanje (III. izdanje), Sveučilišna naklada d.o.o., Zagreb, 1990.
Nikolić, G., Novaković J.: Hidraulika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb, 1998.
Nikolić, G.: Mehanizacija i automatizacija (II izdanje), Sveučilišna naklada d.o.o., Zagreb, 1989.
Nikolić, G.: Upravljanje (II. izdanje), Školske novine, Zagreb, 2003.