Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Projektiranje struktura predenih pređa

 Vijesti > kolegij: Projektiranje struktura predenih pređa
 Info > kolegij: Projektiranje struktura predenih pređa
 
Nositelj: dr. sc. Zenun Skenderi, prof.
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - II. semestar
Program: Analiza tehničko-tehnoloških parametara procesa predenja prstenaste, rotorske, aerodinamičke, frikcijske i omotane pređe. Teorije formiranja prstenaste, rotorske, aerodinamičke, frikcijske i omotane pređe. Utjecaj glavnih parametara kvalitete sirovina na strukturna svojstva prstenaste, rotorske, aerodinamičke, frikcijske i omotane pređe. Projektiranje željenih struktura i svojstva predenih pređa. Temeljni parametri kvalitete predenih pređa. Rastezno - relaksacijska svojstva predenih pređa.
Literatura: Grosberg, P. i C. Iype: Yarn production: Theoretical Aspects, The Textile Institute, Manchester, 1999.
Klein, W.: The Technology of Short-Staple Spinning, Teh Textile Institute 2nd Ed. 1988.
Klein, W.: New Spinning Systems, The Textile Institute, Manchester, 1993.
Trommer, G.: Rotor Spinning, Melliand, 1995.
Slater, K.: Yarn Evennes, The Textile Institute, Manchester, 1986.