Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnički parametri šavova u odjevnom inženjerstvu

 Info > kolegij: Tehnički parametri šavova u odjevnom inženjerstvu
 
Nositelj: dr. sc. Darko Ujević, prof.
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - II. semestar
Program: Razmatranje utjecajnih parametara na kakvoću šava.
Analiza djelovanja šivaće igle prilikom tvorbe šivaćih uboda i šavova.
Analiza djelovanja šivaće igle unutar strukture tekstilnog plošnog materijala.
Pravci ON-LINE nadzora nad tvorbom šivaćeg šava u odjevnom inženjerstvu.
Suvremeni mjerni sustav za određivanje napetosti iglenog konca, pro-bodne sile šivaće igle, horizontalne i vertikalne sile pritisne nožice.
Suvremena mjerna oprema za određivanje oštećenja na šavovima u odjevnom inženjerstvu. Optimiranje utjecajnih parametara na kakvoću odjeće.
Uvjeti ispitivanja probodnih sila šivaćih igala i uzrokovanih oštećenja. Optimiranje kakvoće u procesu šivanja.
Utjecaj mehaničkih i fizikalnih svojstava tekstila u procesu šivanja. Standardizacija i normizacija u odjevnom inženjerstvu. Suvremeni postupci spajanja tekstilija.
Literatura: Stylios, G.: An Investigation ofthe Penetration Force Profile ofthe Sewing Machine Needle Point, Journal Text. Inst., 86 (1995) 1,148-162
Solinger, J.: Apparel Manufacturing Handbook, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1980.
Odabrani članci iz časopisa Textile Research Journal, Journal of the Tex-tile Institute, Knitting Technology, Tekstil