Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Otpadne vode u tekstilnoj industriji
 
 
Nositelj: dr. sc. Ljerka Bokić
Studij: poslijediplomski studij
Satnica: 30/12 - II. semestar
Program: Karakteristike otpadnih voda tekstilne industrije i izvori onečišćenja. Otpadne vode kod pranja sirovina — vune, pamuka, lana, konoplje, i dr. Zagađivanje voda iz pojedinih pogona — bjelionice, bojadisaonice, praonice, kemijske čistionice, kao i onečišćenja iz čitavog niza postupaka oplemenjivanja poluproizvoda i finalnih proizvoda tekstilne industrije. Teorija glavnih postupaka pročišćavanja voda
— mehanički — adsorpcija, koagulacija, sedimentacija, dekantacija, filtracija i dr;
— kemijsko i biokemijsko pročišćavanje.
Tehnološki procesi pročišćavanja i prerade voda mehaničkim, kemijskim i biološkim postupcima; postrojenja i uređaji.
Kemijska ispitivanja otpadnih voda i glavni parametri za određivanje zagađenosti.
Kontrola pročišćene vode.
Međunarodni i naši standardi i tolerancije zagađenosti otpadnih voda i ekološki aspekti.
Literatura: Agster, A.: Färbere und textilchemische Untersuchungen, Springer-Verlag, Berlin, 1967.
Sibilia, J. P.: Materials charecterization and chemical analysis, VCH Publichers, Inc., New York, 1988.
Omishi, H.: Photometric determination of traces of metals, John Wiley, Inc., NewYork, 1986.
Potts L. W.: Quantitative analysis Harperand Row, Publishers, New York, 1987.
Weaver, W.: Analytical methods for a textil laboratory, Research Triangle
Park, American Assoc. of Text.Chem. and Col., 1984.
Standardi - ISO, DIN i HRN
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info