Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Matematika II

Nositelj: Akademik Josip Pečarić
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 3+4 - II. semestar
Program: Pojam i svojstva neodređenog integrala, tablica integrala, supstitucija, parcijalna integracija, integracija racionalnih, trigonometrijskih i iracionalnih funkcija. Pojam i svojstva određenog integrala, nepravi integrali, primjene određenog integrala. Vektori, pojam i osnovne defincije, operacije. Analitička geometrija: točka, ravnina, pravac, plohe drugog reda i krivulje u prostoru. Funkcije više varijabli, pojam i zadavanje funkcija, granična vrijednost, parcijalne derivacije, totalni diferencijal, tangencijalna ravnina i normala, ekstremi. Obične diferencijalne jednadžbe prvog i drugog reda, sustavi običnih diferencijalnih jednadžbi.
Literatura: T. Bradić, R. Roki, J. Pečarić, M. Strunje: Matematika za tehnološke fakultete, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Multigraf, Zagreb,1994.
Bilo koji drugi udžbenik za tehničke fakultete.