Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: teacher Miroslav Horvatić
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
odjevna tehnologija
tekstilno-kemijska tehnologija
tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 1+1 - II. semestar
1+1 - III. semestar
1+1 - IV. semestar
Program: Na TTF studenti mogu birati između 4 strana jezika. Predmet STRANI JEZIK dobio je odnedavno status izbornog predmeta, što dakle znači da student sam odlučuje koji će jezik učiti, što često dovodi do pomutnje, jer student poželi slušati jezik, koji uopće ne zna ili nedovoljno zna. Naime, za praćenje nastave na tom stupnju potrebno je solidno predznanje. To solidno predznanje može imati onaj, tko je jezik učio u osnovnoj i srednjoj školi ili bar u srednjoj školi. Zadatak je nastave stranog jezika:
- usvajanje osnovne terminologije struke
- što korektnija primjena gramatičkih struktura njemačkog jezika, a naročito onih koje nalazimo u stručnom jeziku
- osposobljavanje za čitanje stručne literature
- svladavanje komunikacije na stranom jeziku.
- Nastavni predmet sadrži stručne tekstove iz osnovnih tekstilnih područja, a to su: Tekstilne sirovine, Predenje, Tkanja, Netkane tekstilije, Pletenje, Dorađivanje, Konfekcija, Ispitivanje materijala, Dizajn.
Literatura: Stručni tekstovi po izboru nastavnika: originalni tekstovi ili tekstovi s manjim preinakama iz tekstilnih udžbenika, enciklopedija, leksikona, časopisa.
I. Medić: Kleine deutsche Grammatik, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
B. Jakić, A. Hurm: Hrvatsko-njemački rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info