Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Njemački jezik

Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 2+1 - II. semestar
1+2 - III. semestar
Program: Na TTF studenti mogu birati između 4 strana jezika. Predmet STRANI JEZIK dobio je odnedavno status izbornog predmeta, što dakle znači da student sam odlučuje koji će jezik učiti, što često dovodi do pomutnje, jer student poželi slušati jezik, koji uopće ne zna ili nedovoljno zna. Naime, za praćenje nastave na tom stupnju potrebno je solidno predznanje. To solidno predznanje može imati onaj, tko je jezik učio u osnovnoj i srednjoj školi ili bar u srednjoj školi. Zadatak je nastave stranog jezika:
- usvajanje osnovne terminologije struke
- što korektnija primjena gramatičkih struktura njemačkog jezika, a naročito onih koje nalazimo u stručnom jeziku
- osposobljavanje za čitanje stručne literature
- svladavanje komunikacije na stranom jeziku.
- Nastavni predmet sadrži stručne tekstove iz osnovnih tekstilnih područja, a to su: Tekstilne sirovine, Predenje, Tkanja, Netkane tekstilije, Pletenje, Dorađivanje, Konfekcija, Ispitivanje materijala, Dizajn.
Literatura: Stručni tekstovi po izboru nastavnika: originalni tekstovi ili tekstovi s manjim preinakama iz tekstilnih udžbenika, enciklopedija, leksikona, časopisa.
I. Medić: Kleine deutsche Grammatik, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
B. Jakić, A. Hurm: Hrvatsko-njemački rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1990.