Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
 
Nositelj: Ph. D. Goran Hudec, Prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
Satnica: 2+3 - V. semestar
Program: Osnovni pojmovi o mjerenju, mjernom pretvorniku i mjernom signalu. Međunarodni SI sustav jedinica. Mjerne pogreške. Mjerni pretvornici (gibanje, sila, tlak, temperatura, vlažnost, razina, protok, kemijski sastav itd.) Zapisivanje i pohrana izmjerenih podataka. Automatsko vođenje procesa. Primjena računala u automatskom vođenju procesa. Automatsko vođenje procesa u tekstilnoj i odjevnoj industriji.
Literatura: Bego: Mjerenje u elektrotehnici
Hudec: Mjerenje i automatsko vođenje procesa
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: auditorne i laboratorijske
Način održavanja ispita: Pismeni + usmeni., pismeni ispit se može položiti preko kolokvija
Preduvjeti za ispit: Prisustvovanje predavanjima i auditornim vježbama, kolokvirane laboratorijske vježbe
Web: http://www.ttf.hr/~ghudec/
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info