Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Mjerenje i automatsko vođenje procesa

 
Nositelj: dr. sc. Goran Hudec, prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
Satnica: 2+3 - V. semestar
Program: Osnovni pojmovi o mjerenju, mjernom pretvorniku i mjernom signalu. Međunarodni SI sustav jedinica. Mjerne pogreške. Mjerni pretvornici (gibanje, sila, tlak, temperatura, vlažnost, razina, protok, kemijski sastav itd.) Zapisivanje i pohrana izmjerenih podataka. Automatsko vođenje procesa. Primjena računala u automatskom vođenju procesa. Automatsko vođenje procesa u tekstilnoj i odjevnoj industriji.
Literatura: Bego: Mjerenje u elektrotehnici
Hudec: Mjerenje i automatsko vođenje procesa
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: auditorne i laboratorijske
Način održavanja ispita: Pismeni + usmeni., pismeni ispit se može položiti preko kolokvija
Preduvjeti za ispit: Prisustvovanje predavanjima i auditornim vježbama, kolokvirane laboratorijske vježbe
Web: http://www.ttf.hr/~ghudec/