Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Industrijske i otpadne vode

Nositelj: dr. sc. Ljerka Bokić
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-kemijska tehnologija
Satnica: 2+2 - VIII. semestar
Program: Značaj i uloga vode u tehnološkim procesima.
Kemijska i fizikalna svojstva vode. Prirodne i industrijske vode.
Kemijske analize, postupci i propisi. Osnovni procesi pripreme tehnološke vode. Mekšanje vode taložnim sredstvima i ionskom izmjenom, te kontrola. Kondicioniranje.Kvaliteta vode za potrebe tekstilne industrije i napojne vode kotlovskih postrojenja.
Otpadne vode. Tehnologija pročišćavanja otpadnih voda, postupci i uređaji za procese mehaničkog i biokemijskog pročišćavanja. Glavni parametri za kontrolu pročišćavanja. Indikatori zagađenja voda.
Potreba pročišćavanja otpadnih voda s ekološkog i tehničkog gledišta.
Propisi, zakoni i norme za zaštitu voda od zagađenja.
Literatura: V. Simončić: Svjetska iskustva o zbrinjavanju otpada; Ministarstvo za zaštitu okoliša, Zagreb 1991.
G. Degremont: Tehnika pročišćavanja voda, 1987
Lj. Bokić, Interna skripta
The Nalko Water Handbook, 1988, McGraw-Hill Book Company, New York
Lj. Bokić, B. Stefanović: Interna skripta
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: Laboratorijske
Način održavanja ispita: usmeni
Preduvjeti za ispit: Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi, kolokvij i položen ispit iz Osnove analitičke kemije.