Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Analitička kemija
 
 
Nositelj: dr. sc. Ljerka Bokić
Studij: stručni studij
Smjer: tekstilno-kemijska tehnologija
Satnica: 2+1 - II. semestar
0+2 - III. semestar
Program: Pojam - analiltička kemija, izbor analitičke metode, uzorkovanje, priprema uzorka za analizu, sušenje uzoraka, otapanje uzoraka, uklanjanje interferenicja, prikazivanje rezultata. Ravnoteže u vodenim otopinama kiselina i baza, pufera, hidroliza, amfoternot, kompleksi, redoks sistemi. Ravnoteće u sistemima čvrsto-tekuće. Izražavanje sastava otopina.
Kvalitativna kemijska analiza. Analiza kationa i aninona.
Kvantitativna kemijska alaiza. Analitički pribor i mjerni uredjaji. Priprava standardnih otopina. Gravimetrijske metode. Volumentrijske metode. Kiselo-bazne, redoks, kompleksometrijske i taložne titracije. Izbor indikatora. Izražavanje i obrada rezultata.
Literatura: I. Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemije, ŠK, Zagreb, 1994.
Š. Cerjan-Stefanović: Osnove analitičke kemije
M. Kaštelan-Macan: Analitička kemija I, Sveučilišna naklada Lilber, Zagreb,1985.
Z. Šoljić, M. Kaštelan-Macan: Analitička kemija II, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1985.
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info