Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Analitička kemija

Nositelj: dr. sc. Ljerka Bokić
Studij: stručni studij
Smjer: tekstilno-kemijska tehnologija
Satnica: 2+1 - II. semestar
0+2 - III. semestar
Program: Pojam - analiltička kemija, izbor analitičke metode, uzorkovanje, priprema uzorka za analizu, sušenje uzoraka, otapanje uzoraka, uklanjanje interferenicja, prikazivanje rezultata. Ravnoteže u vodenim otopinama kiselina i baza, pufera, hidroliza, amfoternot, kompleksi, redoks sistemi. Ravnoteće u sistemima čvrsto-tekuće. Izražavanje sastava otopina.
Kvalitativna kemijska analiza. Analiza kationa i aninona.
Kvantitativna kemijska alaiza. Analitički pribor i mjerni uredjaji. Priprava standardnih otopina. Gravimetrijske metode. Volumentrijske metode. Kiselo-bazne, redoks, kompleksometrijske i taložne titracije. Izbor indikatora. Izražavanje i obrada rezultata.
Literatura: I. Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemije, ŠK, Zagreb, 1994.
Š. Cerjan-Stefanović: Osnove analitičke kemije
M. Kaštelan-Macan: Analitička kemija I, Sveučilišna naklada Lilber, Zagreb,1985.
Z. Šoljić, M. Kaštelan-Macan: Analitička kemija II, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1985.