Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj: Ph. D. Alka Mihelić-Bogdanić, Prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 3+3 - III. semestar
Program: Osnove termodinamičke veličine; toplinske veličine; energetske veličine; osnovni zakoni termodinamike; termodinamičke promjene stanja; idealni plinovi; toplinska svojstva i promjene stanja realnih plinova; termodina- mička svojstva vlažnog zraka; procesi s vlažnim zrakom, zagrijavanja, hlađenje, adijabatsko vlaženje, sušenje: idealno i realno; procesi komp- resije i ekspanzije; kružni procesi; procesi s Carnotovim stupnjem iskoriš- tenja; procesi u uređajima s unutaršnji izgaranjem; procesi s parom kao radnim medijem; Rankine-Clausiusov proces; procesi kombinirane proiz- vodnje električne i toplinske energije; izgaranje; toplinska moć goriva; pli- novi izgaranja, prijelaz topline; kompresorski i zračni rashladni uređaji, procesi u uređajima za ukapljivanje plinova; toplinske pumpe.
Literatura: R.Budin, A. Mihelić-Bogdanić: Osnove tehničke termodinamike, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
F. Bošnjaković, Nauka o toplini I (1962), II (1970), III (1986), Tehnička knjiga, Zagreb
Galović, Termodinamika I, ST, Zagreb, 1998.
Galović, Nauka o toplini II, ST, Zagreb, 1997.
Galović, M. Tadić, B. Halasz, Zbirka zadataka iz nauke o toplini II, SNL, Zagreb, 1988.
Paić, Toplina i termodinamika, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
T.D. Eastop, A.McConkey, Applied Thermodynamics for Engineering Technologists,5/ed,
Longman, Singapore, 1993.
T.D. Eastop, A.McConkey, Applied Thermodynamics for Engineering Technologists, Solutions Manual, Longman, London, 1993.
J. R. Howell, R.O. Buckius, Fundamentals of Engineering Thermodynamics,McGraw-Hill,Inc.New York, 1993.
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: seminar
Način održavanja ispita: Ispit je pismeni i usmeni. Studenti koji polože sva tri kolokvija oslobođeni su polaganja pismenog dijela ispita.
Na pismenom ispitu kao i na pismenim kolokvijima student se može koristiti literaturom.
Preduvjeti za ispit: U toku održavanja nastave polažu se tri neobavezna kolokvija.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info